top of page

בתי כנסת ובתי קברות

ניתן לבחור את הזכוכיות הצבעוניות איתן ארכיב ואעצב את העבודה

בית כנסת אברבנל קריית חיים

בית כנסת בקריית חיים

בית כנסת "צעקת הדל" ירושלים

בית כנסת בירושלים

שער כניסה לכולל במודיעין

שער כניסה ל'כולל' במודיעין

בית כנסת באלעד

בית כנסת באלעד

בית כנסת אלג'אלך - קריית עקרון

בית כנסת בקריית עקרון